• slajd1a.png
  • slajd2a.png
  • slajd3a.png
  • slajd5a.png
  • slajd6a.png
  • slajd7a.png

Czym jest Naturalne Planowanie Rodziny?

 

Naturalne planowanie rodziny to droga realizacji siebie w roli rodzica. W rozumieniu  NPR rodzicielstwo jest zadaniem i wielkim przywilejem. Każdy człowiek, a zwłaszcza ten najmniejszy, ma prawo do godności, bycia chcianym i kochanym od poczęcia.

W idei NPR płodność jest integralną częścią zdrowia człowieka oraz funkcją organizmu, którą można "gospodarować" zgodnie ze swoimi zamierzeniami, ale nie można jej niszczyć.  Mądrością mężczyzny i kobiety jest rozpoznanie płodności  i świadome podejmowanie współżycia płciowego, w zależności od aktualnych decyzji dotyczących planowania lub odkładania poczęcia dziecka. Naturalne Planowanie Rodziny nie jest „naturalną antykoncepcją”, ponieważ w  żaden sposób nie  sprzeciwia się płodności ani poczęciu dziecka. Pozwala jedynie na korzystanie z fizjologicznych okresów niepłodności, jeżeli w danym czasie poczęcie dziecka nie jest planowane.

Program Naturalnego Planowania Rodziny wpisuje się w nurt ekologii prokreacji, gdzie obok promocji karmienia piersią  i porodu naturalnego, wspiera odnowę współczesnego rodzicielstwa i jego powrót do naturalnych   źródeł.

Narzędziem NPR jest metoda, która w systematyczny i precyzyjny sposób pozwala na rozpoznawanie płodności. Więcej można się dowiedzieć w zakładce  METODA

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR stawia sobie za cel przygotowanie jak największej ilości przyszłych rodziców do świadomego, mądrego i nowoczesnego rodzicielstwa w zgodzie z naturą.

© 2017 NPR Oddział Lubuski. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt: R. Tokarz / e-mail

Polityka cookies