• slajd1a.png
 • slajd2a.png
 • slajd3a.png
 • slajd5a.png
 • slajd6a.png
 • slajd7a.png

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR) powstało  w 1989 roku jako organizacja pozarządowa.

Celem PSNNPR jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej fizjologii płodności oraz działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia prokreacyjnego.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest nauczanie metody objawowo – termicznej podwójnego sprawdzenia tzw. „angielskiej”,  która jest skutecznym narzędziem służącym planowaniu lub odkładaniu poczęcia dziecka.

Obszary działalności PSNNPR:

 • szkolenie nauczycieli i instruktorów metody objawowo- termicznej podwójnego sprawdzenia;
 • kursy nauki metody rozpoznawania płodności dla środowisk medycznych oraz dla nauczycieli i wychowawców;
 • wykłady i prelekcje dla młodzieży na temat ochrony zdrowia prokreacyjnego, profilaktyki uzależnień oraz chorób przynoszonych drogą płciową;
 • prowadzenie poradni rozpoznawania płodności;
 • działalność wydawnicza;
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami promującymi Naturalne Planowanie Rodziny.

Oddział Lubuski  (pierwotnie Oddział Gorzowsko- Zielonogórski ) Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR powstał w 1998 roku  z inicjatywy Andrzeja Dunaja.

Przez niemal 20 lat działalności nauczyciele NPR z naszego regionu  podejmują inicjatywy promujące  zasady stylu życia w zgodzie z rytmem płodności oraz nauczają  metodę „angielską”  na licznych kursach  oraz podczas konsultacji indywidualnych.

Nauczyciele NPR są wykładowcami w Diecezjalnym Studium nad Małżeństwem i Rodziną oraz pracują w wielu parafialnych i specjalistycznych poradniach rodzinnych.

Oddział Lubuski odpowiada za edukację i ustawiczne szkolenia dla Doradców Rodzinnych Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

 

Zapraszamy na stronę Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny: www.psnnpr.com, na której znajdą Państwo  informacje związane z działalnością Stowarzyszenia w Polsce.

© 2017 NPR Oddział Lubuski. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt: R. Tokarz / e-mail

Polityka cookies