• slajd1a.png
 • slajd2a.png
 • slajd3a.png
 • slajd5a.png
 • slajd6a.png
 • slajd7a.png

Metody Rozpoznawania Płodności

 

Stosowanie Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) opiera się na znajomości podstawowych zagadnień fizjologii ludzkiej płciowości oraz charakterystycznych cechach naprzemiennie występujących faz płodności i niepłodności w cyklu miesięcznym kobiety. Umiejętność rozpoznawania tych okresów oraz właściwa interpretacja wskaźników płodności pozwala na efektywne i satysfakcjonujące stosowanie MRP w każdym okresie życia pary.

Metody Rozpoznawania Płodności

 

Stosowanie Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) opiera się na znajomości podstawowych zagadnień fizjologii ludzkiej płciowości oraz charakterystycznych cechach naprzemiennie występujących faz płodności i niepłodności w cyklu miesięcznym kobiety. Umiejętność rozpoznawania tych okresów oraz właściwa interpretacja wskaźników płodności pozwala na efektywne i satysfakcjonujące stosowanie MRP w każdym okresie życia pary.

Czym są Metody Rozpoznawania Płodności?

 

Znajomość MRP pozwalają  świadomie zaplanować lub skutecznie odkładać poczęcie dziecka. Metoda pokazuje, czy dany czas jest okresem możliwej płodności czy nie. W oparciu o tę wiedzę, para podejmuje świadomą decyzję dotyczącą inicjowania lub wstrzymania się od współżycia płciowego, zgodnie ze swoimi planami rodzicielskimi. Pozwala to na skuteczne, zdrowe i ekologiczne  "gospodarowanie" własną płodnością, bez konieczności stosowania antykoncepcji.

Dzięki  prowadzeniu obserwacji cyklu miesięcznego kobiety można określić  czy jego poszczególne fazy mają cechy typowe czy odbiegają od fizjologicznej normy. Jest to szczególnie cenne podczas diagnozowania rozlicznych problemów związanych ze zdrowiem prokreacyjnym, a zwłaszcza przy niemożności poczęcia dziecka.

Stosowanie Metod Rozpoznawania Płodności uczy zarówno kobietę jak i mężczyznę  współpracy z naturą oraz szacunku dla  prawideł fizjologii oraz własnego zdrowia. Pozwala wsłuchać się w naturalny rytm cyklu miesięcznego, uczy kobietę kontaktu z własnym ciałem i reagowania zgodnie z jego potrzebami.  

Istnieje cała gama metod rozpoznawania płodności, które są opracowywane i nauczane w wielu krajach. MRP można podzielić na:

 • metody jednowskaźnikowe (np. metoda owulacji Billingsów, Creighton Model Fertility Care System) – opierające się na obserwacji i interpretacji jednego wskaźnika płodności;
 • metody wielowskaźnikowe tzw. metody objawowo- termiczne (metoda objawowa- termiczna podwójnego sprawdzenia, metoda objawowo termiczna polska, metoda objawowa- termiczna wg Kippley'ów, metoda objawowa- termiczna wg Roetzera) - opierające się na pomiarze i analizie zmian podstawowej temperatury ciała oraz obserwacji zmian śluzu szyjkowego lub/ i szyjki macicy w cyklu miesięcznym.

Dlaczego warto stosować Metody Rozpoznawania Płodności?

 

Metody Rozpoznawania Płodności warto stosować ponieważ:

 • pozwalają na skuteczne planowanie lub odkładanie poczęcia dziecka;
 • nie wpływają negatywnie na zdrowie kobiety i mężczyzny oraz na przebieg aktu płciowego;
 • pozwalają na wczesne wykrycie możliwych nietypowości w cyklu miesięcznym, co bywa pomocne w diagnostyce niepłodności i chorób układu rozrodczego kobiety;
 • są akceptowane przez wszystkie kultury i religie;
 • są ekologiczne, kształtują zachowania prozdrowotne w rodzinie.

Metoda objawowo – termiczna podwójnego sprawdzenia tzw. „angielska”

 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny naucza i propaguje metodę objawowo- termiczną podwójnego sprawdzenia tzw. metodę angielską.

Zasady metody są oparte na regułach Sympto-Thermal Double Check Method, która została opracowana w 1977 roku w Brimingham w Wielkiej Brytanii przez dwóch lekarzy – Annę Flynn i prof. Johna Kelly’ego. W 1988 r. odbył się pierwszy kurs w Polsce, na którym  wykształcono 49 nauczycieli NPR, będących prekursorami metody w Polsce. Na bazie wiedzy przekazanej przez brytyjskich specjalistów opracowano metodę objawowo– termiczną podwójnego sprawdzenia.

Metodę można zastosować w każdym etapie życia tj. w okresie rozrodczym: w cyklach typowych i nietypowych, po porodzie, po odstawieniu antykoncepcji, po poronieniu, w premenopauzie i w sytuacjach, które wymagają wnikliwej obserwacji i diagnostyki cyklu miesiączkowego np. w trudnościach z poczęciem dziecka.

Tak szerokie zastosowanie metody możliwe jest dzięki różnorodnym kryteriom interpretacyjnym głównych wskaźników płodności oraz elastyczności reguł, określających czy dany okres jest czasem płodności czy niepłodności.

Efektywność Metod Rozpoznawania Płodności

 

Metoda objawowo – termiczna została przebadana pod kątem skuteczności w odkładaniu poczęcia dziecka przez wiele ośrodków naukowych na przestrzeni lat.

 

Autor badania

Rok

Stosowana metoda

Liczba cykli

Błąd metody

(wsk. Pearla)

Błąd praktyczny

(wsk. Pearla)

Efektywność

  Rice, Lanctot, Gracia – Devesa

1981

Objawowo - termiczna

20573

0,75

7,50

92,5%

  Barbato i WSP.

1987

Podwójnego sprawdzania

8140

0,44

1,47/1,76

96,3%

  Freudl i współpr.

1987

Objawowo - termiczna

3174

0,70

2,30

97,7%

  Kompleksowe badania europejskie

1995

Objawowo - termiczna

3208

0,00

2,60

97,4%

   Creighton Model System

   Badania USA

1994

Objawowo - termiczna

17130

0,50

3,20

96,8%

   Arbitsgruppe NFP

2007

Objawowo - termiczna

17638

0,40

1,80

98,2%

  Światowa Organizacja Zdrowia WHO

1981

owulacji

10281

2,20

20,00

80,00%

 

Troszyński M. , Rozpoznawania płodności., Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Warszawa 2010, ss.120 – 124;

 

Według badań Frank- Herrmann i wsp., opublikowanych w Human Reproduction w 2007 roku efektywność metody objawowo– termicznej w odkładaniu poczęcia dziecka wynosi 98,2% (IP 1,8).

Autorzy podkreślają, że tak wysoka skuteczność metod jest zależna od jakości szkolenia potencjalnych użytkowników i stopnia motywacji w stosowaniu się do reguł metody.

Więcej  szczegółów w artykule oryginalnym do pobrania TUTAJ:

 

© 2017 NPR Oddział Lubuski. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt: R. Tokarz / e-mail

Polityka cookies